KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA ODAKLANMAK üzerine organize edilmiş olan çoğaltıcı etkinlik, geleceğin şekillenmesinde en önemli aktörlerden biri olan kadınların işgücüne katılımının önemini vurgulamaktadır. Kadınların ekonomik hayata katılımı, toplumsal kırılmaların aşılması ve kadınların iş gücüne katılımı açısından mevcut durumun iyileştirilmesi için ciddi araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda proje bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde ve hayata dokunuyor. Proje kapsamında sivil toplum sürecinde yer alan kadınlara ve kadınlar için çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığımız bu tür etkinlikler ile bilinçlendirmeye yönelik politikalar geliştirmeye önem vermekteyiz.

 

Collibri Birds_E3 presentation