Dijital ortam hızla değişmekte ve teknoloji, kullanıcılarının dünyayı farklı bir perspektiften görmelerini sağlayarak büyük fırsatla sunmaktadır. Bu bağlamda, eğitim okuryazarlığı hem beceri temelli (yetişkin eğitimcilerle ilgili) hem de sosyal temelli (hedef grupla ilgili) bir bakış açısıyla görülür. Bu bakış açısı, paylaşılan deneyimleri ve metodolojiyi kullanan iletişimi de içermektedir. Öte yandan, yetişkin öğrenciyle ilgili tek endişe öğrenme sürecine dahil olmak değildir; öğrenmenin sonucunu etkileyen diğer faktörler söz konusudur. Bu anlamda tüm olumsuz faktörleri en az indirgemek amacıyla IO1 ve IO2'nin uygulanmasını geliştirip kolaylaştıracak olan bu fikri çıktı devreye girmektedir.

 

Araç kiti, proje kapsamındaki eğitimler için öğrenme hedefine ve performans sonucuna ulaşmak için uygulama, araç ve medyanın nasıl kullanılacağı konusunda yetişkin eğitimcilerine öneriler sunar. Yetişkin eğitimcileri için bu tür araçlara ihtiyaç vardır. IO1 ve IO2'nin uygulanması sırasında, yetişkin eğitimcisi araç kiti konseptinden (set) bazı öğeleri çıkarabilir veya eğitimcilerin nitelikleriyle ilgili daha fazla öğe ekleyebilir. Bu nedenle araç seti, öğretim için yararlı olan dinamik bir araç gibi görünmektedir. Yetişkin eğitimcilerin ilk zorluğu için IO3, öğretim, dijital okuryazarlık ve BİT'teki ilerlemeler arasındaki boşluğu kapatacak ve dolduracaktır. IO3, kadınlara yönelik öğretim sürecine kendi öğretim becerilerini nasıl uygulayabilecekleri ve kadınların eğitimleri sırasında IO1 ve IO2'nin tüm uygulama sürecini nasıl anlayabilecekleri konusunda araçlar sağlayacak ve yönergeler verecektir. Ayrıca projenin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır. Bu fikir çıktısından yararlanan eğitimciler, aldıkları bilgiler ışığında kolibri kuşlarını bir mum gibi aydınlatacaklardır.

 

KADEM.ÇALIŞMA HAYATI, KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDA YER ALMALARI
Pedagogical Guideline-Pedagojik Yönerge
GASMEK Video 2 Colibri Kadınlarda Kamuya Erişim
Revize-Colibri-İş-Sağlığı-ve-Güvenliği--Eğitim-Sunumu[1]