Dünyada ve Türkiye'de kadınların ülke ekonomisine katkıları, işgücü piyasasında kendilerine yer bulmalarıyla doğru orantılıdır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların dışlanması ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Kadınların işgücü piyasalarında karşılaştıkları engeller ve bu engelleri ortadan kaldırmak için uygulanan politikalar yeterli olmamakla birlikte 2008 yılından itibaren uygulanmaktadır (Koca 2008). Ancak bu alandaki akademik çalışmalara bakıldığında bu çalışmaların sayısının akademi dünyası için yeterli olmadığı fark edilmiştir. Bu boşluğu doldurmak ve ihtiyacı gidermek amacıyla hazırlanacak olan bilimsel makale, orijinal araştırma sonuçlarını tanımlayan bir çalışmadır. Proje kapsamında yapılacak başvurular, bilimsel ahlak ve basım-yayın etkileşimi ile belirlenen şekilde yayınlanacaktır.

 

18-64 yaşları arasında işgücüne katılması muhtemel kadınların kapasitelerinin güçlendirilmesi ve artırılması kapsamında algıları üzerine yapılacak olan karşılaştırmalı nitel bilimsel araştırma için öncelikle eğitim modülünün hedef kitleye katkısını belirlemek amacıyla uygulama öncesi ve sonrasında hedef kitle üzerinde nitel bir çalışma yapılacaktır. Ayrıca kadınların eğitim öncesi ve sonrası algılarındaki değişim buzdağının görünmeyen kısmı kadar bilinmiyor. 5. fikri çıktı ile de Portekiz'de 20, Türkiye'de 20 olmak üzere toplam 40 kadına ulaşarak  bu süreçte doğrudan görev alacak olan hedef kitle üzerinde kıyaslamalı olarak gerçekleştirilecektir.

 

Yapılacak araştırmanın literatürdeki ciddi bir boşluğu doldurması ve kadın istihdamı konusunda gelecek araştırmacılara fayda sağlaması beklenmektedir. Nitel araştırmalarda aktarılabilirlik, araştırma bulgularını bir gruptan diğerine aktarabilme becerisiyle doğrudan ilişkilidir (Lincoln ve Guba 1985). Makaleler süresiz olarak yayın gruplarına dahil edildiğinden ve dijital dergilerde yayınlanacak olduğundan aktarılabilirlik potansiyeli yüksektir.

 

 

IO5 A COMPARATIVE QUALITATIVE ACADEMIC STUD