SEGED, sivil toplum alanında çalışan; diğer dernekler ve projeler aracılığıyla bu süreçlere aktif olarak katılan ve daha sonra bir tüzel kişilik altında buluşmak isteyen bir grup uzman ve gönüllü tarafından kurulmuştur. Dernek, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, kültür, sanat, çevre, turizm, spor, yaşam boyu öğrenme, sosyal sorumluluk, kültürlerarası diyalog, mesleki eğitim ve öğretimin geliştirilmesini taahhüt eder, imkanları kısıtlı gençler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayan, istihdam, girişimcilik, bilim, iletişim gibi sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan konulara ve hedef kitleye yönelik faaliyet ve projeler üretmek ve yürütmek; hedef, toplumun ve dolayısıyla toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Faaliyetlerimiz, çocuklar, gençler ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların hedef gruplarına yönelik kültürlerarası diyalog, sosyal sorumluluk, yaşam boyu öğrenme, sosyal girişimcilik vb. birçok konuda yeni projeler gerçekleştirmek ve tasarlamak amacındadır. Derneğimiz sürekli olarak proje döngüsü yönetimi konusunda çalışmakta ve üyeleri sivil toplum gönüllüleridir. “Erasmus Plus Eğitim Semineri 2014”, “Sosyal Girişimcilik Semineri Ashoka- England”, “Gaziantep Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri” vb. proje ve seminerlere ortak ve katılımcı olarak yer aldık.

 

Gönüllü sayısı gerçekleştirilecek proje veya faaliyete göre değişmektedir; ancak gönüllerin birçoğu üniversite öğrencileri ve potansiyel mesleki eğitim ve öğretim alanındaki öğreniciler ve sağlayıcılar olarak kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan proje uzmanlarıdır. Gençler, deneyim kazanmak istedikleri, proje veya faaliyetlerde yer alarak, nereden başlayacaklarını bilemedikleri sivil toplum sürecine uyum sağlayabilmektedirler. Gönüllü çalışanların öne sürdüğü noktalar, faaliyetlere yönelik organizasyon desteği, yaygınlaştırma ve duyuru gibi farklı alanlarda olabilmektedir.