Projenin birincil hedef kitlesi: Projenin hedef kitlesi 18-64 yaş arası, bir sivil toplum kuruluşu ya da kooperatif bünyesinde üye veya gönüllü çalışan, ne eğitim ne istihdam sürecine dâhil olabilmiş, hayatımı devam ettirmek ve ailesine ekonomik anlamda katkı sağlamak durumunda olan kadınlardır. Projenin hedef kitlesi fikri çıktı süreçlerinde doğrudan yer alacak katılımcılardır.

Projenin ikincil hedef kitlesi: Bir sivil toplum kuruluşu, kooperatif, kamu sektöründe eğitmen olarak görev yapan ve çalışma alanı kadınlar olan eğitmenlerdir. Projenin ikincil hedef kitlesi fikri çıktı süreçlerinde doğrudan yer alacak katılımcılardır.

Projenin nihai faydalanıcıları: Yetişkin eğitimi ve kadın alanında çalışan eğitmenler, uzmanlar, karar alıcılar ve akademisyenlerdir. Bu katılımcılar projenin çıktılarının yaygınlaştırılması noktasında destek olacaklardır.