IO1, sosyo-ekonomik düzeyi düşük nitelikli, ekonomik yaşamını sürdürmeye çalışan, ailesini ekonomik yönden destekleyen, sosyal yaşamları için motive edilmeye, yönlendirilmeye ihtiyaç duyan ve hem eğitim hem de istihdam tarafına dahil edilmeyen kadınları hedef kitle olarak kabul eden bir eğitim modelidir.

 

Sivil toplum örgütü ve kooperatiflerin bir parçası olan ve hedef kitleyi oluşturan bu kadınların ihtiyaçları tüm proje ortaklarının yaptığı ihtiyaç analizi ve literatür taramaları netifcesinde aşağıdaki şekilde tanılanmıştır:

 

- Bu hedef kitle profilinin önceliklerine uygun olarak, ekonomik hayatta girişimciliklerini desteklemek, hayata karşı motivasyon ve ihtiyaç duyulan istihdam niteliklerine karşı yeteneklerini artırmak için özel eğitimlere ihtiyaç duyarlar.

 

- Bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi olmanın getirdiği bir ihtiyaç olarak, hedef kitle ve ortakların da çağın gerektirdiği şekilde güncellenen ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanacak “bütünüyle yapılandırılmış bir eğitim modülüne” ihtiyacı vardır.

 

Tüm ortaklar arasında tanımlanan ihtiyaçlarla ilgili olarak, eğitim modülünün kategorileri ve etkileri aşağıdaki gibidir:

 

Kategori 1: Kadınların Ekonomik Hayata Katılımının Güçlendirilmesi: Hedef kitleye psiko-sosyal destek (aile ve toplum ilişkilerine yönelik), iş sağlığı ve güvenliği, yasal haklar ve dijital pazarlama ve kişisel gelişim eğitimleri ile ilgili öngörülen diğer başlıklar kapsamında katkı sunulacaktır.

 

Kategori 2: Sosyalleşme ve Öz-Yeterliğin Geliştirilmesi İçin Bir Araç Olarak Benlik Saygısının Geliştirilmesi: Çalışma hayatında kadınların “Mobbing” ve “Cam Tavan Sendromu” gibi ilerlemelerini engelleyen istenmeyen durumlarla karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Eğitim modülü ile kadınların çalışma hayatında kendilerine olan güvenleri ve motivasyonları desteklenecek, bu sayede çalışma yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.

 

Kategori 3: Kadının Gücünü Güçlendiren “İkinci Şans” Modülünün Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: Sadece proje sürecinde değil, proje bitiminden sonra da oluşturulan bu ikinci şans eğitim modülünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; Uzaktan Eğitim Platformu geliştirilecek ve eğitmenler de yetiştirilecektir.

 

Proje süresince gerçekleştirilecek işbirlikleri ile bu eğitimler GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meslek Merkezi) ve diğer proje ortaklarına aktarılarak daha fazla dezavantajlı kadına ulaşılacaktır.

 

Eğitim Modülü İçeriği
IO1 Training Module Summary PR
IO1 Training Module Summary GR
IO1 Training Module Summary EN
IO1 Training Module Summary SW