KOLİBRİ KUŞLARI ATİNA/ YUNANİSTAN' DA...
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği; 2020-1-TR01-KA204-093670 Referans Numaralı; “KOLİBRİ KUŞLARI İÇİN İKİNCİ ŞANS: KADINLARIN KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ARTIRILMASI” isimli projenin LTT toplantısı Atına/ Yunanistan' da bulunan Demokritos ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı her ortak kurumun kendi uzmanlık alanı doğrultusunda hazırladığı çalışmalarını sunması ile başlamıştır. Kadınlarımızın kapasitelerinin artırılması ve güçlendirilmesi adına bilgi paylaşımında bulunduğumuz Atina’daki LTT etkinliği ortakların faydalı sunumları ve katkılarıyla birlikte son bulmuştur.