KOLİBRİ KUŞLARI PROJESİ SINIRLARI AŞIYOR

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği; 2020-1-TR01-KA204-093670 Referans Numaralı; “KOLİBRİ KUŞLARI İÇİN İKİNCİ ŞANS: KADINLARIN KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ARTIRILMASI” isimli projenin üçüncü ulus ötesi toplantısı Portekiz/Porto’da bulunan Vai Avante Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı her ortak kurumun kendi uzmanlık alanı doğrultusunda hazırladığı modül çalışmalarını sunması ve yapılacakların planlanmasıyla son buldu.

 

 

 

Colibri Birds Portugal Meeting_Agenda 13-14 December 2021
minutes document 14-15th December 2021