Sivil Toplumda Kadının Güçlendirilmesi Farkındalık Çalıştayı
 

"Proje ortaklarımızdan GASMEK'in de destek olduğu bu çoğaltıcı etkinlik, projede tanımlanan birincil hedef kitlenin yanı sıra karar vericiler, paydaşlar, STK temsilcileri, ilişkili ortak kurum temsilcileri ve yetişkin eğitimi alanında çalışan eğitmenlerden oluşan en az 30 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Katılımcıların IO1 kapsamında hazırlanmış olan Eğitim Modülü hakkında bilgilendirilmesi ile bu fikri çıktının yaygınlaştırılması sağlanmıştır.  Ek olarak;

 

• Hedef kitle ile fikir alışverişinde bulunarak proje verimliliğini artırılmıştır.

 

• Eğitim politikalarına dahil edilecek Eğitim Modülünün referansı bu olacaktır."