KOLİBRİ KUŞLARI İSVEÇ/ LUND' DA...

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği; 2020-1-TR01-KA204-093670 Referans Numaralı; “KOLİBRİ KUŞLARI İÇİN İKİNCİ ŞANS: KADINLARIN KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ARTIRILMASI” isimli projenin dördüncü ulus ötesi toplantısı İsveç/ Lund’da bulunan Mobilizing Expertise ev sahipliğinde 10-11 Mayıs 2022 de gerçekleştirildi. Toplantı her ortak kurumun kendi uzmanlık alanı doğrultusunda hazırladığı çalışmalarını sunması ve yapılacakların planlanmasıyla son buldu.